Girdi yapan TroyAdmin

İzmir Yangın Tüpü

Yangın Nedir? Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olaylarına yangın denir. Yangın Çeşitleri Nelerdir? – A sınıfı Yangınlar: Katı madde (tahta, kağıt, pamuk vs.) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülür ve kontrol edilir. – B Sınıfı Yangınlar: Yanabilen sıvılar (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran vs.) bu sınıfa girer. […]