İzmir Yangın Tüpü

Yangın Nedir?

Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olaylarına yangın denir.

Yangın Çeşitleri Nelerdir?

– A sınıfı Yangınlar: Katı madde (tahta, kağıt, pamuk vs.) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülür ve kontrol edilir.
– B Sınıfı Yangınlar: Yanabilen sıvılar (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran vs.) bu sınıfa girer.
– C Sınıfı Yangınlar: Türü yanıcı gaz maddeler (Metan, propan, LPG, asetilen, havagazı vb.) yangınıdır. Kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanarak söndürme gerçekleşir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz.
– D Sınıfı Yangınlar: Yanabilen hafif metal yangınları (Sodyum, potasyum, titanyum, magnezyum gibi.) bu sınıfa girer. Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılır.
– Elektrik yangınları ayrı bir sınıf olarak düşünülmemektedir. Elektrik akımı kesilerek yangına müdahale edilmelidir.

Yangınların Nedenleri

Genellikle bilgisizlik, ihmal, zararlı ortamlar(parlayıcı veya parlayıcı kimyasal ve gazlar gibi) ve sıçrama yolu ile meydana gelir.

Yangın Nasıl Önlenebilir

– Su ile soğutarak söndürme
– Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme
– Havayı keserek söndürme
– Boğarak –yangının oksijenle kesilmesi ile söndürme gerçekleşir

Yangın Söndürme Tüpü Çeşitleri:

1. Sulu (CO2 tazyikli, hava basınçlı, soda asitli)
2. Hava Kesici (köpüklü, karbondioksitli), Karbondioksitli,
3.Kimyasal Reaksiyonlu (halojen karbürlü, kuru kimyasal tozlu, BCF
Her Yangın tipinde uygun olan tüp çeşidi kullanılmalıdır. Yangın karşı alınan önlemler ve eğitimler, yangın söndürmekten bile daha ucuzdur, üstelik de yangına dayanıklı malzemeler kalite olacağı için çok uzun ömürlü dayanıklıdırlar.
4. Soğutma yolu ile söndüren yangın tüpü veya yangın söndürücüleri
– Karbondioksit Tahrikli
– Hava basınçlı
– Soda asitli
5. Havayı kesici yangın tüpü veya yangın söndürücüleri
– Köpüklü yangın tüpleri
– Kuru kimyevi tozlu yangın tüpleri
– Karbondioksitli yangın tüpleri
6. Halojen karbürlü yangın tüpleri
Yangın Tüplerinin Bakım ve Kontrolü Nasıl Olmalıdır
Aylık Kontrol; emniyet subabı, hortum, lans ve tetiği kontrol edilir.
6 Aylık Kontrol; emniyet subabı, hortum, lans ve tetiği kontrol edilir ve yangın tüpü tartılır.
Yıllık Kontrol; emniyet subabı, hortum, lans ve tetiği kontrol edilir, yangın tüpü tartılır ve kapağı açılarak niteliğini kaybedip kaybetmediği gözlenir.
5-10 Yıllık Kontrol; cihaz tamamen boşaltılarak sağlamlığı ve işlevini yerine getirip getirmeyeği kontrol edilir.

Yangın Tüpü Sayısı ve Miktarı Ne Olmalıdır

Az tehlikeli bölgelerde, her 50 m2 için 1 adet 6 kg tüp, müteakip her 200 m2 için 1 adet 6 kg tüp
Çok tehlikeli bölgelerde, ilk 50 m2 ye 1 adet 6 kg tüp, müteakip her 200 m2 için 2 adet 6 kg tüp
Motorlu araçlarda; 14 kişi koltuğa kadar 1 adet 6 kg tüp, 14 kişiden fazla yada tehlikeli madde taşıyan araçlarda 2 adet 6 kg tüp bulundurulmalıdır.
Yangın Tüpü Sertifikaları
Yangın Tüpleri TS 862 EN 3 Standardına göre sertifikalı olmalıdır.
Köpüklü Yangın Tüpü
Yangın söndürme köpüğü; köpük konsantresinin su ve hava ile basınç altında oluşturduğu kabarcıklardır.
Köpük;
-Köpük konsantresi
-Su
-Hava
Düşük yayılımlı köpüklü söndürme sistemleri, tanker dolumu, petrol istasyonu gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı içeren özel yangın durumlarında uygulanabilir.
Köpüklü yangın tüpü, köpük kabarcıklarını sıvı yüzeyine boşaltır. Böylece soğutma ve yanıcı sıvı yüzeyi üzerinde yoğunlaşmış bir tabaka oluşturarak yangını söndürür.
Yüksek yayılımlı köpükler ise alanın köpük ile doldurulmasının istendiği, hava ile yangın temasının engellenmeye çalışıldığı yerlerde kullanılır.
İyi bir köpüklü yangın tüpü; sağlamlık, yapışkanlık, ısıya dayanıklılık, buhar tutma, yeniden parlamanın engellenmesi ve yangını etkili biçimde söndürme gibi özellikleri taşımalıdır.

TEDBİR ALMAK, YANGINI SÖNDÜRMEK KADAR ÖNEMLİDİR

0 535 565 73 44